حمل 25, 1401 09:43 Asia/Kabul
  • افغانستان برق ایران را به بازار منطقه متصل می‌کند
    افغانستان برق ایران را به بازار منطقه متصل می‌کند

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران تاکید کرد: افغانستان حلقه اتصال ایران به بازار برق منطقه است.

پیام باقری رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفت: صادرات برق ایران به کشور افغانستان باید توسعه یابد و از مبادی کشور افغانستان به کشور‌های دیگر انتقال پیدا کند.

وی افزود: در مرکز  منطقه‌ای قرار داریم که در همسایگی ایران حدود ۵۰۰ میلیون نفر زندگی می‌کنند و به بیش از هزار میلیارد دلار برق در کشور‌های همسایه  نیاز است که این مساله، ظرفیت بسیار بالایی را نشان می‌ دهد.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران از اجرای قرارداد‌ها و طرح هایی در بخش ساخت پست‌های برق، خطوط انتقال، سد و نیروگاه‌ها در افغانستان با کمک ایران خبر داد.

آمارها نشان می دهد که ظرفیت صدور خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور‌های همسایه  بیش از ۳۰ میلیارد دلار است.

صادرات ۱۱۰ مگاوات برق ایران به افغانستان

ترکیه و افغانستان بازار بالقوه صادرات برق ایران

 

کلیدواژه