ثور 17, 1401 12:05 Asia/Kabul

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی ایران درباره جزییات طرح سرشماری اتباع افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران توضیح داد و از همه واجدان شرایط خواست در این سرشماری شرکت کنند.

سید علی قاسمی مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی ایران در مصاحبه اختصاصی با رادیو دری درباره طرح سرشماری از مهاجران افغانستانی که اخیرا در جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است، گفت هدف از این طرح، به دست آوردن آمار اتباع غیرمجاز در ایران به منظور فراهم شدن امکان ساماندهی و برنامه ریزی درباره شئون مختلف زندگی آنان از جمله بهداشت، آموزش و... است.

وی گفت: «طرح سرشماری اخیر از 15 اسفند 1400 آغاز شده و تا 15 خرداد و نهایتا تا 31 خرداد 1401 ادامه خواهد یافت که این مهلت قابل تمدید نیست.»

آقای قاسمی درباره افراد واجد شرایط شرکت در این سرشماری گفت: «اتباع افغانستانی که از سال های قبل وارد ایران شده اند اما تا کنون بدون مدرک و به صورت غیر مجاز در ایران زندگی می کنند و نیز اتباعی که پس از تحولات اخیر در افغانستان، یا از طریق غیرقانونی آمده اند و ویزا ندارند و یا اعتبار ویزای آنان به پایان رسیده است باید در این سرشماری شرکت کنند.»

وی افزود: «عده ای که با روادید قانونی آمده و با توجه به نوع آمدنشان روادیدشان برای مدتی تمدید شده است نیز در صورت شرکت نکردن در سرشماری، مهاجر غیرقانونی شمرده می شوند.»

به گفته مدیرکل دفتر اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی ایران، گروه دیگری که باید در سرشماری همگانی جاری شرکت کنند آن دسته از اتباع بدون مدرک هستند که در طرح سرشماری برای دریافت واکسن شرکت کرده اند.

آقای قاسمی در ادامه گفت: «اتباعی که در سرشماری نفوس سال های 95 و 96 و نیز از سال 96 به بعد نیز در طرح سرشماری مشاغل شرکت کرده اند اما هنوز کارت آمایش خود را دریافت نکرده اند نیز مشمول شرکت در سرشماری اخیر هستند.»

وی همچنین گفت اتباعی که دارای معرفی نامه تحصیلی برای فرزندان خود هستند نیز باید در سرشماری شرکت کنند.

مدیرکل اتباع خراسان رضوی ضمن درخواست از مهاجران بدون مدرک برای شرکت در این سرشماری گفت: «بنابر تأکید وزیر کشور ایران، هرکس در این سرشماری شرکت کند به عنوان مهاجر قانونی از مقدورات و امکانات موجود برخوردار خواهد شد و کسانی که تا تاریخ یاد شده در این سرشماری شرکت نکنند، مهاجر غیرقانونی خواهند بود و در نتیجه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی تواند با این گروه از مهاجران انعطاف نشان دهد.»

وزیر کشور ایران: مهاجران افغان در سرشماری همکاری کنند

کلیدواژه