جوزا 31, 1401 14:46 Asia/Kabul
  • 120 هزار پناهجو در ایران از خدمات بیمه برخوردارند
    120 هزار پناهجو در ایران از خدمات بیمه برخوردارند

رئیس دفتر نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در خراسان رضوی گفت: حدود 120 هزار پناهجو در سراسر ایران تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.

به گزارش  رادیو دری، ماها کاشور رئیس دفتر نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در خراسان رضوی در نشست خبری در مشهد با اشاره به هشتمین دور از طرح بیمه سلامت اتباع افغانستانی گفت که هم اکنون حدود 120 هزار پناهجو در سراسر ایران تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.

کاشور افزود: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در کمک به پناهندگان قدیمی و جدید تنها نیست، بلکه ما برای آب، تغذیه، بهداشت و  آموزش، نهادهای مختلف بین‌المللی داریم که  برنامه‌های خاص خود را دارند و برای رفع مشکلات پناهجویان در منطقه همکاری می‌کنند.

 صدور مجوز اقامت موقت برای اتباع افغانستانی بدون مدرک در ایران

آمادگی ایران برای تداوم ارائه خدمات درمانی به اتباع افغانستانی

کلیدواژه