جوزا 31, 1401 18:21 Asia/Kabul

مهلت ثبت نام اتباع افغانستانی غیرمجاز حاضر در ایران در طرح سرشماری امروز 31 جوزا/خرداد پایان یافت.

به گزارش رادیو دری، مقام های وزارت کشور ایران روز دوشنبه در مراسم روز جهانی پناهنده اعلام کردند حدود دو و نیم میلیون نفر از اتباع تازه وارد و غیرمجاز افغانستانی در طرح ثبت نام و سرشماری، شرکت کرده اند.

با این حال تاکید شده است که تعداد نهایی، پس از جمع بندی آمار اعلام خواهد شد.

سیدعلی قاسمی مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استان خراسان رضوی ایران در مصاحبه با رادیو دری گفت طرح سرشماری، فرصتی بود که وزارت کشور ایران در اختیار اتباع تازه‌وارد و غیرمجاز حاضر در ایران گذاشت، با این حال برخی از این اتباع به دلایلی چون زندگی با اقوام و خویشان و جابه‌جا شدن در شهرهای مختلف ایران، در این طرح شرکت نکردند.

وی همچنین درباره وضعیت آینده اتباع غیرمجازی که در سرشماری شرکت نکردند گفت: هزینه های حضور این اتباع غیرمجاز در ایران، بالا خواهد رفت.

طرح سرشماری اتباع غیرمجاز افغانستانی از 31 ثور در ایران آغاز شده بود.

معاون وزیر کشور ایران: شرکت نکردن در طرح سرشماری، به منزله اخراج از ایران است

آخرین مهلت ثبت نام طرح سرشماری اتباع افغانستانی در ایران

کلیدواژه