سرطان 02, 1401 09:54 Asia/Kabul
  • پذیرایی ایران ازحدود ۵ میلیون مهاجر افغانستانی
    پذیرایی ایران ازحدود ۵ میلیون مهاجر افغانستانی

رئیس هیات پارلمانی اعزامی ایران به کنفرانس بین المللی مهاجرت تاکید کرد:باتوجه به پذیرایی ایران ازحدود ۵ میلیون مهاجر افغانستانی حمایت های بین المللی را خواستارشد.

به گزارش رادیودری " مجتبی رضاخواه " رئیس هیات پارلمانی اعزامی ایران  به کنفرانس بین المللی مهاجرت  در استانبول ترکیه گفت :  در این شرایط سخت که به طور سخاوتمندانه از 5 میلیون مهاجر افغانی پذیرایی می‌کنیم، ایران نباید تنها گذاشته شود.

"رضاخواه " افزود :  در غیر اینصورت مهاجران افغانستانی به کشورهای دیگر خواهند رفت و عوارض این موضوع به کشورهای دیگر منتقل خواهد شد.

رئیس هیات پارلمانی اعزامی ایران همچنین گفت : برخورداری از طرح جدید نظام سلامت در ایران و درمان رایگان پناه‏جویان و مهاجران، حق دسترسی به مسکن و تسهیلات و حق تحصیل را می‌توان از شاخص‌ترین اقدامات  ایران  در قوانین مرتبط با مهاجران دانست.

"رضاخواه " تصریح کرد: تشدید اخیر تحریم‏‌های آمریکا  بر روند میزبانی پناهندگان و مهاجران در  ایران  تأثیرگذار بوده است و آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد نیز در این زمینه از کمبود بودجه برای نقش حمایتی خود در ایران همواره در رنج بوده است.

جمهوری اسلامی ایران، در ماههای اخیر خدمات و امکانات گسترده ای را در اختیار مهاجران افغانستانی در ایران گذاشته است. 

 

کلیدواژه