سرطان 12, 1401 16:44 Asia/Kabul
  • همراهی یک نوزاد با مادرش در کنکور و اقدام جالب مراقب جلسه
    همراهی یک نوزاد با مادرش در کنکور و اقدام جالب مراقب جلسه

یکی از دانشجویان دانشکدۀ کوثر گنبد که مادر یک‌ نوزاد چندماهه است، در جلسه کنکور خیلی نگران فرزندش بود، به شکلی که دوری از فرزندش، باعث استرس و عدم تمرکزش شده بود و نمی‌توانست به سوالات پاسخ دهد.

به گزارش رادیو دری، یکی از مراقبین که متوجه ماجرا شده بود، نوزاد او را در آغوش گرفت و تمام مدت نزدیک مادرش ماند، تا او با خیال راحت آزمونش را به پایان برساند.

کلیدواژه