سرطان 25, 1401 08:57 Asia/Kabul
  • اتباع خارجی در ایران از مزایای طرح «دارو یاری» بهره مند می‌شوند
    اتباع خارجی در ایران از مزایای طرح «دارو یاری» بهره مند می‌شوند

رئیس سازمان غذا و داروی ایران گفت: اتباع خارجی که مجوز اقامت دارند، می‌توانند برای برقراری پوشش بیمه به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.

به گزارش رادیو دری، بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو ایران با اشاره به اجرای طرح  «دارویاری» در این کشور به منظور کاهش هزینه های دارو و درمان افزود: تمامی ابعاد این طرح برای انتقال یارانه دارو به مردم و افزایش نیافتن پرداختی از جیب بیماران از طریق بیمه‌ها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: اتباع خارجی نیز تحت پوشش طرح دارویاری قرار می گیرند و خارجی هایی که مجوز اقامت دارند، می توانند برای برقراری پوشش بیمه به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو ایران  اظهار کرد: اتباع غیر مجاز نیز با ثبت مشخصات خود و با تایید وزارت کشور می توانند از بیمه برخوردار شوند و بیمه برای افراد بستری و در مواقع اضطراری و اورژانسی برای افراد فاقد بیمه یا مجهول‌الهویه نیز برقرار است.

سازمان ملل، شماری از مهاجران افغان ساکن ایران را از بیمه سلامت حذف کرد

120 هزار پناهجو در ایران از خدمات بیمه برخوردارند

کلیدواژه