سرطان 26, 1401 07:23 Asia/Kabul
  • وزارت خارجه ایران: بروزرسانی فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی حامی گروهک تروریستی منافقین
    وزارت خارجه ایران: بروزرسانی فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی حامی گروهک تروریستی منافقین

وزارت امورخارجه ایران در بیانیه‌ای فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی حامی گروهک تروریستی منافقین را بروزرسانی کرد.

به گزارش رادیو دری، در بیانیه وزارت امورخارجه درباره فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی حامی گروهک تروریستی منافقین آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران براساس قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه به ویژه ماده ۴ قانون مذکور، این اشخاص را به علت حمایت عامدانه از گروهک تروریستی منافقین از طریق مشارکت در نشست منافقین، تایید اهداف و اقدامات تروریستی و حمایت سیاسی و تبلیغاتی از گروهک فوق، تحت تحریم های جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد.

این بیانیه می‌افزاید: طی دهه‌های اخیر، گروهک تروریستی منافقین با سازماندهی و اجرای اقدامات ترویستی بیشماری، بیش از ۱۷۰۰۰ شهروند بیگناه، به ویژه زنان و کودکان را به شهادت رسانده است. علی رغم ماهیت تروریستی و اقدامات سبعانه تروریستی گروهک منافقین و نیز فعالیت های تروریستی و نظامی خشونت آمیز آن، دولت آمریکا با حمایت از این گروهک تروریستی، دوگانگی و دورویی خود را در این رابطه تداوم داده است.

در بیانیه مذکور آمده است: جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات بین المللی در خودداری از تسهیل و تشویق اقدامات تروریستی، تاکید می نماید که سیاست و رویه دولت آمریکا در حمایت از گروهک تروریستی منافقین نقض تعهدات فوق بوده و به عنوان عمل متخلفانه بین المللی موجب مسئولیت بین المللی دولت یاد شده گردیده است.

بیانیه وزارت خارجه ایران درباره بروزرسانی فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی دخیل در اقدامات تروریستی

کلیدواژه