قوس 30, 1395 09:04 Asia/Kabul
  •  نماینده دائم ایران در سازمان ملل : جامعه بین‌المللی دولت وحدت ملی افغانستان را در مبارزه با تروریسم یاری کند

نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت:‌جامعه بین‌المللی وظیفه دارد که دولت وحدت ملی افغانستان را در هر دو جبهه یعنی مبارزه با تروریسم و نیز نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی یاری رساند.

غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد روز دوشنبه در شورای امنیت این سازمان در خصوص وضعیت در افغانستان سخنرانی کرد.

سفیر ایران در سازمان ملل  در سخنان خود اظهار داشت: بر اساس گزارش دبیرکل ایجاد ثبات و امنیت همچنان چالش اصلی رویاروی دولت وحدت ملی افغانستان به شمار می‌رود. جمهوری اسلامی ایران همواره حامی صلح، امنیت و توسعه اقتصادی در افغانستان بوده و بر این اساس معتقد است که در دورانی که دولت افغانستان در خط مقدم مبارزه با طالبان و اخیرا داعش و همزمان با چالش‌های بزرگ اقتصادی قرار دارد، جامعه بین‌المللی وظیفه دارد که دولت وحدت ملی این کشور را در هر دو جبهه یعنی مبارزه با تروریسم و نیز نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی یاری رساند.

غلامعلی خوشرو گفت: از نظر ایران توسعه روابط اقتصادی با افغانستان رهیافتی برای ایجاد صلح، ثبات و امنیت در این کشور نیز به شمار می‌رود و ایران همواره در این مسیر گام برداشته است که از جمله می‌توان تکمیل طرح‌های زیربنایی مهمی چون ایجاد بندر چابهار و راه آهن خاف – هرات را بعنوان نمونه‌های این همکاری‌های اقتصادی دانست و از همه بازیگران منطقه‌ای خواست تا در این طرح‌ها مشارکت کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: روند افزایش 43 درصدی کشت مواد مخدر بعنوان یکی از منابع مهم مالی گروه‌های تروریستی و نیز یک چالش اجتماعی نگران کننده است و جامعه بین‌المللی لازم است که تلاش‌های خود را برای معکوس کردن این روند و ارائه راه‌حل‌های جایگزین متمرکز کند تا اقتصاد تغذیه کننده جنگ را به اقتصاد پایدار تبدیل کند. همکاری‌های دو کشور در مبارزه با مواد مخدر و بازگشت پناهندگان افغان نیز قابل توجه است و ایران همچنان به میزبانی خود از هزاران پناهنده افغان ادامه و حتی به مهاجران غیرقانونی نیز خدمات ارائه می‌دهد.

وی افزود: همچنین ایران از فعالیت‌های سازمان ملل متحد برای تقویت ظرفیت‌های ملی افغانستان بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط دولت افغانستان حمایت می‌کند.