سرطان 27, 1395 11:29 Asia/Kabul
  • روحانی
    روحانی

«حسن روحانی»، رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به کودتا در ترکیه گفت:دوران کودتا و توپ و تانک به سر رسیده است.

رئیس جمهوری اسلامی ایران، گفت: دوران کودتا و توپ و تانک به سر رسیده است.

«حسن روحانی»، رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در جمع مردم ولایت کرمانشاه در غرب ایران، با اشاره به کودتا در ترکیه، افزود: هنوز در منطقه عده‎ای فکر می‎کنند با کودتا می‎توان قدرت را جابه‎جا کرد و متاسفانه در منطقه افرادی معتقدند با تانک، توپ، هواپیما و هلی‎کوپتر می‎توان یک حکومت انتخاب شده مردمی را سرنگون کرد.

روحانی، افزود: در منطقه رژیم کودک‎کش است؛ رژیمی که هنوز از تروریست‎ها حمایت می‎کند و بر سر مردم بی دفاع یمن بمب می‎ریزد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: تنها راه حل مشکل برای سوریه، عراق، بحرین و یمن صندوق رای است.

رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به تخلفات انجام شده در زمینه فیش‎های حقوقی برخی ار مدیران، گفت: متأسفانه در سال‎های گذشته تخلفاتی در این زمینه در همه دستگاه‎ها انجام شده که فقط مربوط به دستگاه مجریه نبوده، بلکه در همه دستگاه‎ و نهادهای عمومی این تخلفات انجام شده است.

روحانی، تاکید کرد: دولت یازدهم با این تخلفات مبارزه می‎کند و این راه را ادامه خواهد داد.

رئیس قوه مجریه ایران، با بیان اینکه مردم ایران دارای نقاط قوت فراوانی هستند ،افزود: مردم ایران دارای فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی و مردمی وطن دوست با سرمایه انسانی عظیم هستند.

کلیدواژه