سرطان 14, 1396 16:49 Asia/Kabul
  • راه اندازی آی فیلم دری در دستور کار معاونت برونمرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

معاون برونمرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نشستی خبری از راه اندازی آی فیلم دری خبر داد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری صبح امروز پیمان جبلی معاونت محترم برونمرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نشست خبری  به مناسبت دهمین سال راه اندازی شبکه ی انگلیسی زبان پرس تی وی و در حضور خبرنگاران با ارائه ی گزارشی از عملکرد موفق این شبکه از راه اندازی شبکه ی آی فیلم دری خبر داد.

دکتر جبلی با بیان اینکه به دنبال بازنگری روی تأثیر مخاطبانمان هستیم تصریح کرد در حوزه مخاطبان منطقه‌ای تصمیم به راه اندازی  آی فیلم به زبان دری  را گرفته ایم .

به گفته ی معاونت برونمرزی صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران شبکه های برون مرزی عمدتا شناخته شده نیستند و این شبکه ها یکی  از مهم ترین و موثرترین و تاثیرگذارترین فعالیت های جمهوری اسلامی برای ایجاد اقتدار ملی و نفوذ هرچه بیشتر در جوامع هدف منطقه محسوب می شوند .

 

کلیدواژه