جدی 10, 1396 17:48 Asia/Kabul
  • سخنگوی وزارت امورخارجه ایران بیانیه مداخله جویانه کانادا را رد کرد

سخنگوی وزارت امورخارجه ایران مواضع مداخله جویانه دولت کانادا در امور داخلی ایران را ناقض تعهدات حقوقی و بین المللی آن کشور و فاقد هر گونه وجاهت اعلام کرد.

به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امورخارجه، بهرام قاسمی»  سخنگوی وزارت امورخارجه ایران با اشاره به قتل یک شهروند ایرانی مقیم کانادا توسط پلیس کانادا و پاسخگو نبودن دولت این کشور، نادیده گرفتن مطالبات و درخواست های به حق ایرانیان مقیم کانادا برای برخورداری از حقوق اولیه کنسولی و اقامتی به رغم پیگیری های مستمر ایرانیان و وزارت امورخارجه ایران را از مصادیق سیاست های دوگانه این کشور در قبال شهروندان ایرانی خواند.

قاسمی با  رد بیانیه مداخله جویانه وزارت امورخارجه کانادا در امور داخلی ایران تصریح کرد: مواضع دولت کانادا با اظهارات مقامات عالی رتبه آن کشور درخصوص تعامل و گفت و گو با جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد و متاسفانه این ادبیات دولت کانادا تکرار ادبیات غلط، غیرمنطقی و ناکار آمد دولت های قبلی کانادا ضد مردم ایران بوده و مردود است.

«بابک سعیدی» شهروند بیمار ایرانی شنبه 23 دسامبر (2 جدی) در شهر "موریسبورگ" Morrisburg ولایت "انتاریو" Ontario  کانادا به ضرب گلوله پلیس این کشور کشته شد. دولت کانادا همواره سیاست و برخوردهای تبعیض آمیزی علیه بومیان، مهاجران و اقلیت های این کشور داشته است.

کلیدواژه