جدی 12, 1396 13:19 Asia/Kabul
  • برای اولین بار در جهان ؛ اختراع دستگاه تنظیم کننده امواج مغزی توسط جوانان ایرانی

جوانان ایرانی دستگاه تنظیم کننده امواج مغزی را برای اولین بار در جهان اختراع کردند.

به گزارش رادیو دری؛ دستگاه تنظیم کننده امواج مغزی برای درمان بیماران، ایجاد تمرکز و دقت در دانش آموزان و دانشجویان، برای جلوگیری از خواب آلودگی در رانندگان و کاهش استرس و افزایش تمرکز استفاده می شود.

تمام طراحی و دانش اختراع دستگاه تنظیم کننده امواج مغزی توسط جوانان ایرانی انجام شده است.

دانشگاه های آکسفورد و کمبریج انگلیس و هاروارد آمریکا برای دیدن این اختراع از جوانان ایرانی دعوت کرده اند.