ثور 06, 1397 10:05 Asia/Kabul
  • نجفی: یکجانبه‌گرایی آمریکا خطری برای معاهده NPT است

نماینده ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی اظهار کرد: پایبند نبودن کشورهای هسته‌ای بویژه آمریکا به خلع سلاح هسته‌ای، آینده معاهده NPT را در خطر قرار داده است. 

«رضا نجفی» روز چهارشنبه در دومین نشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری معاهده منع تولید و گسترس سلاح‌های هسته‌ای (NPT) در ژنو گفت: مشکل اصلی در مسیر نبود پیشرفت در اهداف این معاهده، بویژه خلع سلاح هسته‌ای، یکجانبه‌گرایی آمریکا است. 

نجفی افزود: درحالی که کمتر از دو سال دیگر، پنجاه سالگی اجرایی شدن معاهدهNPT  است اما با توجه به سیاست و برنامه‌های تسلیحاتی و تداوم وجود زرادخانه‌های هسته‌ای برخی کشورهای هسته‌ای بویژه آمریکا، اهداف اصلی این معاهده عملی نشده است. 

نماینده ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی تصریح کرد: تا زمانی که سیاست و برنامه‌های هسته‌ای یکجانبه‌گرایانه آمریکا تداوم دارد، هیچ پیشرفتی در خلع سلاح هسته‌ای حاصل نخواهد شد. 

نجفی همچنین ضمن تاکید بر تعهدپایدار ایران به پیشبرد اهداف معاهده منع تولید و گسترش سلاح‌های هسته‌ای خاطرنشان کرد: وجود برنامه تسلیحات هسته‌ای رژیم صهیونیستی، مهمترین عامل جلوگیری از شکل‌گیری خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای است.

نماینده ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی، تسلیحات هسته‌ای رژیم صهیونیستی را خطری برای صلح و امنیت منطقه و جهان اعلام کرد و آن را ناشی از اعمال استانداردهای دوگانه برخی کشورهای هسته‌ای بویژه آمریکا در حمایت از برنامه تسلیحات هسته‌ای رژیم اسرائیل دانست.

دومین نشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری معاهده منع تولید و گسترس سلاح‌های هسته‌ای برای بررسی «وضعیت خلع سلاح هسته‌ای»، «منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» و «استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای» به‌عنوان سه ستون اصلی معاهده NPT در ژنو جریان دارد.

کلیدواژه