ثور 07, 1397 10:15 Asia/Kabul
  • تصویب طرح ضد ایرانی مجلس نمایندگان آمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا به طرح قانونی ضد ایرانی به بهانه واهی نقض حقوق بشر رای داد.

به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، چهارعضو کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان طرح ضد ایرانی را ارائه کردند که با 410 رای موافق و دو رای مخالف به تصویب اعضای مجلس نمایندگان آمریکا رسید. 

بر اساس این طرح، کسانی که در ایران به بهانه  نقض حقوق بشر و نیز بازداشت شهروندان آمریکایی نقش دارند، مجازات خواهند شد.

در این مصوبه از رئیس جمهوری آمریکا خواسته شده است طی 270 روز از زمان آغاز اجرای این مصوبه ، گزارشی از کسانی که در نقض حقوق بشر در ایران دست دارند تهیه و به کمیته مربوط ارائه کند.

وزارت خارجه آمریکا 1 ثور نیز در گزارش سالانه حقوق بشری خود اتهامات مغرضانه ای را به ایران وارد کرده بود.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره وضع حقوق بشر در جهان و اتهاماتی که در آن علیه ایران مطرح شده است، گفت: گزارش حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا مغرضانه، سیاسی و مردود است.

 

کلیدواژه