جوزا 22, 1397 16:27 Asia/Kabul
  • کمیساریای عالی سازمان ملل: ایران میزبان یک میلیون پناهنده است

سرپرست دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران گفت: هم اکنون یک میلیون پناهنده در داخل ایران حضور دارند که از این تعداد 950 هزار تبعه افغانستان و مابقی عراقی هستند.

به گزارش ایرنا، «ایرنیا کرنیاک» سرپرست دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران روز سه شنبه در دیدار با «حمید ملانوری» سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی مقام ولایت کرمان در جنوب ایران اظهار کرد: کمیساریای عالی سازمان ملل همیشه همکاری و مشارکت بسیار خوبی با دولت ایران داشته است و بیش از 35 سال است که این همکاری دارد.

کرنیاک با اشاره به سفر هیات سفرا و دیپلمات های 11 کشور به ولایت کرمان افزود: هدف از سفر هیات دیپلماتیک به کرمان نشان دادن سیاست های دولت ایران برای کمک بهتر و بیشتر به پناهندگان است.

سرپرست دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران تصریح کرد: دولت ایران برای حل موضوعات پناهندگان، سرمایه گذاری و هزینه های زیادی کرده است.

«حمید ملانوری» سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی مقام ولایت کرمان نیز در این دیدار با بیان اینکه ایران به بهترین شکل از پناهندگان استقبال کرده است، اظهار کرد: ایران با اقدامات خود در سال های اخیر کمک بزرگی به امنیت منطقه کرده است.

ملانوری با انتقاد از سیاست کشورهای غربی در ایجاد ناامنی در منطقه افزود: کشورهایی که ادعای دفاع از حقوق بشر دارند و خود را داعیه دار حمایت از جوامع بشری می دانند، باید در این روزها با وجود وقوع جنگ در برخی کشورها، به کمک پناهندگان بیایند.

کلیدواژه