سنبله 12, 1397 15:11 Asia/Kabul
  •  قدردانی نماینده دفتر سازمان ملل در تهران از حمایت های ایران از این سازمان جهانی

رئیس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، گفت: تعهد قوی دولت جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با نهادهای سازمان ملل متحد، نشانگر حمایت مداوم این کشور از این سازمان جهانی است.

« ماریا دوتسنکو» روز دوشنبه در آئین گشایش نمایشگاه عکس همکاری سازمان ملل و ایران در سنندج (غرب ایران)، اظهار کرد: در کنار حمایت ایران از سازمان ملل متحد، تعامل عملی با این سازمان برای رسیدگی به مسائل مختلف ضروری است.

رئیس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، به ابتکار رئیس جمهوری ایران در ارائه طرح «جهان علیه خشونت و افراط گرایی» در سازمان ملل اشاره کرد و افزود: مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را که در سال 2013 در جهت حمایت از جهان علیه خشونت و افراط گرایی صادر کرده بود، در سال های 2015 و 2017 بار دیگر تایید کرد.

" ماریا دوتسنکو" همچنین به نمایشگاه عکس همکاری های مشترک 72 ساله ایران و سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفت: ایران همچنان نقش اصلی خود را با ابتکارات جهانی در زمینه ارتقاء صلح ، دوستی و گفت و گو ایفا می کند.

نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی همکاری سازمان ملل متحد و ایران روز دوشنبه در سنندج استان کردستان در غرب ایران گشایش یافت.