جدی 06, 1397 16:48 Asia/Kabul
  • وزیر کشور ایران : هیچ تحولی در منطقه بدون ایران محقق نمی شود

وزیر کشور ایران گفت، تاثیرگذاری ایران در صحنه بین المللی به اثبات رسیده است و بدون حضور ایران هیچ تحولی در منطقه محقق نمی شود.

به گزارش ایرنا ، عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنجشنبه افزود، تاثیرگذاری ایران در منطقه به دلیل اشتراک و پیوستگی های زیاد بویژه با کشورهای همسایه است و هر گاه این کشورها مورد تهاجم و سهم خواهی دشمنان قرار گیرند، در صورت درخواست کمک آنها ، ایران ازهیچ تلاشی دریغ نمی کند.

وزیر کشور ایران تاکید کرد،آمریکا برای اقدامات خود ضد ایران در صحنه بین المللی تنها مانده است و علاوه بر آژانس بین المللی انرژی اتمی، کشورهای اروپایی، روسیه ، چین و کشورهای منطقه نیز با دولت آمریکا همراهی نمی کنند.

رحمانی فضلی تصریح کرد، در داوری افکار عمومی جهان ، ایران امروز به عنوان طرف پایبند به تعهدها و آمریکا ناقض تعهدات بین المللی شناخته می شود.

کلیدواژه