میزان 07, 1395 17:57 Asia/Kabul
  • واکنش وزارت خارجه ایران به اظهارات وزیر خارجه فرانسه

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: سیاست های اشتباه فرانسه موجب بروز بحران فعلی سوریه شده است.

به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، "بهرام قاسمی" سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه در نشست اخیر شورای امنیت درباره سوریه، افزود: همگان به خوبی می دانند که فرانسه یکی از کشورهایی است که با اتخاذ سیاست های اشتباه، سبب بروز بحران کنونی و پیچیده تر شدن اوضاع نگران کننده و وخیم فعلی در سوریه شده و اظهارات اخیر وزیر امور خارجه فرانسه، غیر واقع بینانه و دور از انتظار است.

"بهرام قاسمی" گفت: نفوذ معنوی ایران در کشورهای منطقه برای مبارزه با تروریست هایی بکار می رود که برخی کشورهای غربی به ویژه فرانسه با جنایاتشان به خوبی آشنا هستند.

قاسمی تاکید کرد: کشورهای غربی با درک این موضوع نباید از ایران بخواهند این نفوذ را علیه مبارزان خط مقدم مقابله با تروریسم در جهان بکار گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد: وزیر امور خارجه فرانسه با مطالعه تاریخ تحولات چند دهه اخیر منطقه، به ویژه نقش برخی دولتمردان وقت حاکم بر پاریس در حمایت از جنایتکارانی چون صدام و تسلیح رژیم متجاوز او در جنگ تحمیلی علیه ایران و اشغال کویت، تصویر روشنی از جنایتکاران جنگی و حامیان امروزی تروریست ها و خشونت طلبان منطقه و جهان بدست خواهد آورد.

کلیدواژه