ثور 13, 1398 11:24 Asia/Kabul
  • 4 دانشگاه ایران جز فهرست 100 دانشگاه برتر آسیا

پایگاه رتبه بندی تایمز فهرست دانشگاه های برتر قاره آسیا را در سال 2019 منتشر کرد که بر این اساس، 4 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در میان 100 دانشگاه برتر آسیا حضور دارند.

به گزارش ایرنا، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام روزپنجشنبه اعلام کرد:بر اساس  رتبه بندی پایگاه تایمز،  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با کسب رتبه 43 در بین دانشگاه های ایران، اول شد؛دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف به ترتیب با رتبه های 80 و 86 رتبه های دوم و سوم و دانشگاه کاشان رتبه چهارم ایران را از آن خود کرده اند.

 رتبه بندی آسیایی تایمز در سال 2019، تعداد 417 دانشگاه را از 27 کشور در بردارد.

بر این اساس، ایران در سال 2019 دارای 29 دانشگاه در بین دانشگاه های برتر آسیایی است.

پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی در سطح بین المللی است که در سال 2013  برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه های آسیایی را در کنار رتبه بندی های بین المللی خود انجام داد.

 

کلیدواژه