ثور 30, 1398 06:32 Asia/Kabul
  • « حسن روحانی» : گفت وگوی تمدن ها ره آورد فکری و نظری ملت بزرگ ایران است

رییس جمهوری اسلامی ایران ، گفت وگوی تمدن‌ها را ره‌آورد فکری و نظری ملت بزرگ ایران دانست .

« حسن روحانی» یک شنبه شب در دیدار جمعی از از دانشجویان و جوانان در تهران ضمن تاکید بر اینکه کمتر کشوری توانسته در مجمع عمومی سازمان ملل دو قطعنامه اجمالی به نفع آراء ملت خود به دست آورد که یکی از این قطعنامه‌ها، قطعنامه تعامل و همفکری جهانی و گفت وگوی تمدن‌هاست که به نام ایران ثبت شد .

روحانی افزود ،قطعنامه دیگر  تحت عنوان جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری که از طرف ایران پیسشنهاد داده شده وبه تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و به نام ایران در تاریخ ثبت شد .

رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: دشمنان ملت ایران هم در جریان تصویب این دو قطعنامه که ایران پیشنهاد داده بود، جرات نکردند با آن مخالفت کنند.

حسن روحانی همچنین تاکید کرد، در چند سال گذشته ملت ایران به رغم همه تنگناها و تحریم های ظالمانه آمریکا و همدستانش قدم‌های بسیار بلندی را برداشت و توانست به راحتی از مشکلات و تنگناها عبور کند .

کلیدواژه