اسد 05, 1398 12:33 Asia/Kabul
  • رقابت سامانه‌های دفاعی تولید شده در ایران با نمونه های خارجی

رئیس سازمان جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: سامانه‌های دفاعی تولید شده در ایران توانایی رقابت جدی با نمونه های خارجی را دارند.

به گزارش روز شنبه خبرگزاری مهر،سرهنگ «مسعود خزایی» رئیس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه صنعت دفاعی ایران بر لبه فناوری‌های پیشرفته جهان حرکت می‌کند، افزود: جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش در تمامی عرصه‌های نیاز رزم زمینی دستاوردهای قابل توجهی به دست آورده است.
سرهنگ خزایی گفت: با توجه به اینکه تهدیدات امروز از منطقه‌ای به فرامنطقه‌ای تبدیل شده اند، فعالیت های پژوهشی، تحقیقاتی و تولیدی سازمان جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس نیازهای روز نیروهای مسلح انجام می‌شود.
رئیس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: این سازمان طراحی و تولید پروژه‌های ملی و به‌روز را در دستور کار دارد که می‌تواند نیازهای دفاعی ایران در حوزه رزم زمینی را تامین کند.

کلیدواژه