سنبله 06, 1399 12:37 Asia/Kabul
  • نامزدی امامعلی رحمان برای انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان

رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور معرفی شد.

به گزارش یورونیوز، "امامعلی رحمان" رئیس جمهوری تاجیکستان، روز چهارشنبه گفت: بازهم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کند.

به این ترتیب، تاکنون فدراسیون اتحادیه‌های صنفی مستقل و 4 حزب سیاسی کاندیدهای خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان را معرفی کرده‌اند.

این در حالی است که «رحمت اله زائراف» رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور انصراف داده است.

 انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان 11 اکتبر 2020  (20میزان 1399) برگزار می شود.

کلیدواژه