جوزا 24, 1400 09:10 Asia/Kabul
  • حمله به چند کاروان لجستیک نیروهای آمریکایی در عراق
    حمله به چند کاروان لجستیک نیروهای آمریکایی در عراق

چند کاروان حمایت لجستیک متعلق به نیروهای آمریکایی در استان‌های حله، ناصریه، سماوه و دیوانیه عراق مورد هدف قرار گرفتند.

براساس گزارش رسانه‌های عراقی، یک کاروان حمایت لجستیک وابسته به نیروهای آمریکایی در استان حله عراق مورد هدف قرار گرفت.

براساس این گزارش، کاروانی دیگر متعلق به نیروهای آمریکایی در استان ناصریه مورد حمله قرار گرفت.

دو کاروان نیروهای آمریکایی هم در استان‌های سماوه و دیوانیه عراق مورد هدف قرار گرفتند.

طی ماه‌های اخیر بارها کاروان‌های حامل تجهیزات پشتیبانی برای نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه‌های نظامی مختلف در عراق هدف انفجار بمب کنار جاده‌ای قرار گرفته‌اند.

بسیاری از مردم و گروه های عراقی خواهان خروج نیروهای تروریست آمریکایی از عراق هستند و پارلمان این کشور نیز طرحی درباره خروج این نیروها تصویب کرده است.

هدف قرار گرفتن یک کاروان لجستیک ارتش تروریست آمریکا در غرب عراق

کلیدواژه