سرطان 04, 1400 16:08 Asia/Kabul
  • مقاومت اسلامی سرزمین‌های اشغالی را آزاد خواهد کرد
    مقاومت اسلامی سرزمین‌های اشغالی را آزاد خواهد کرد

دبیر مجلس علمای جنوب کشور هند گفت: با تکیه بر توان و ایمان مقاومت سرزمین‌های اشغالی در قدس شریف آزادی خود را جشن خواهد گرفت.

" سید تقی رضا عابدی " شامگاه پنجشنبه درهمایش بین المللی «نبرد سیف القدس؛ محور مقاومت و دفاع از مسجد الاقصی« در قم، افزود: مساله فلسطین مساله نخست جهان اسلام است و همه بر این مطلب که حق با مردم بومی این سرزمین است و اشغالگران آن را غصب کرده اند توافق دارند.
وی افزود، جمهوری اسلامی ایران با حمایت های خود مقاومت اسلامی در سرزمین های اشغالی را زنده نگه داشته است و امروز شاهد پیروزی های گروه های مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی هستیم.
به باور دبیر مجلس علمای جنوب کشور هند، در جنگ ۱۲ روزه اخیر که به جنگ شمشیر شهرت یافت حماس و جهاد به عنوان دو گروه مهم در مقاومت اسلامی فلسطین ، دشمن خود را زمین گیر کردند.
وی گفت: با مشارکت کشورهای اسلامی در بازسازی سرزمین های اشغالی کام صهیونیست ها از شکست های اخیر تلخ تر خواهد شد.
در بخشی از این همایش از مجموعه مقالات همایش به ۲ زبان فارسی و عربی شامل ۴۰ مقاله در قالب یک جلد کتاب رونمایی خواهد شد.
همایش بین المللی «نبرد سیف القدس؛ محور مقاومت و دفاع از مسجد الاقصی» روز پنجشنبه با سخنرانی شخصیت هایی از ۱۰ کشور مختلف در قم برگزار شد.

خالد البطش: نبرد شمشیر قدس به معامله قرن پایان داد

کلیدواژه