عقرب 09, 1400 08:36 Asia/Kabul
  • واکنش جهاد اسلامی به پاره کردن گزارش حقوق بشر از سوی رژیم صهیونیستی
    واکنش جهاد اسلامی به پاره کردن گزارش حقوق بشر از سوی رژیم صهیونیستی

جبنش جهاد اسلامی فلسطین شنبه شب پاره کردن گزارش شورای حقوق بشر از سوی نماینده رژیم صهیونیستی را بیانگر اوج وقاحت سیاسی اشغالگران در تعامل با موسسات جامعه بین الملل دانسته است.

به گزارش رادیودری، «یوسف الحساینه» از اعضا جنبش جهاد اسلامی گفت: اقدام نماینده رژیم صهیونیستی در پاره کردن گزارش شورای حقوق بشر بیانگر میزان تکبر، بی حرمتی و  وقاحت سیاسی اشغالگران در برخورد با موسسات جامعه بین المللی است.

سخنان الحساینه درحالی مطرح می شود که نماینده رژیم صهیونیستی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، گزارش شورای حقوق بشر این سازمان را که به جنایت‌های رژیم صهیونیستی اشاره کرده بود، پاره کرد.

«گیلعاد اردان» ضمن پاره کردن گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که جای این گزارش در زباله است. ‌این رویداد در جریان نشستی اتفاق افتاد که در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد.

اردان به شدت به گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل که در آن از رژیم صهیونیستی انتقاد کرده بود، حمله کرد و گفت: شورای حقوق بشر از ۱۵ سال پیش که تاسیس شده در ۹۵ قطعنامه به اسرائیل حمله یا انتقاد کرده، حال آنکه طی این مدت ۱۴۲ قطعنامه علیه دیگر کشورهای جهان صادر کرده است. 

نماینده رژیم صهیونیستی گزارش سازمان ملل را پاره کرد

کلیدواژه