سرطان 26, 1401 10:11 Asia/Kabul

عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) گفت: حمله رژیم اسرائیل به باریکه‌غزه پس از سفر رئیس جمهوری آمریکا به فلسطین‌اشغالی نشان‌دهنده چراغ‌سبز نظامی واشنگتن به تل‌آویو است.

به گزارش رادیو دری، «فوزی برهوم» در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران‌پرس تصریح کرد، حملات رژیم اسرائیل به باریکه‌غزه درپی سفر رئیس جمهوری آمریکا به فلسطین‌اشغالی تایید می‌کند آمریکا در زمینه‌های نظامی، سیاسی و مالی به اسرائیل اجازه داده است تا ضد مردم فلسطین اقدام کند. 

رهبر ارشد جنبش حماس گفت: باتوجه به حمایت آشکار آمریکا از رژیم صهیونیستی، اتکا به دولت آمریکا برای توقف حملات، شهرک‌سازی‌ها، پایان اشغالگری و نیز اعطای حقوق مردم فلسطین، سرابی بیش نیست. 

فوزی برهوم افزود: تنها راه پایان حملات و شهرک‌سازی رژیم اسرائیل، اعتماد و اعتقاد به مقاومت و اتحاد مردم و گروه‌های مقاومت فلسطین در برابر اشغالگری رژیم اسرائیل است. 

عضو ارشد جنبش حماس تاکید کرد، اتحاد فلسطینیان درچارچوب «اقدام مسلحانه» برای مقابله با اشغالگری صهیونیست‌ها ضروری است.

یکی از اهداف سفر بایدن به سرزمین های اشغالی این است که این رژیم برای اینکه برخی از کشورهای نوسازشکار را در کنار خود نگه دارد به بی ثباتی و تشنج در منطقه نیاز دارد و می کوشد مثل گذشته امریکا را نیز در این مسیر با خود شریک و همراه سازد تا حداقل بخشی از هزینه های نظامی و غیرنظامی ان را متوجه امریکا سازد.

سفر بایدن به منطقه؛ ناتوانی آمریکا و رژیم اسرائیل مقابل محور مقاومت  

کلیدواژه