قوس 10, 1395 15:42 Asia/Kabul
  •  ادامه جنایات رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان

نظامیان رژیم صهیونیستی 6 فلسطینی را روز چهارشنبه در منطقه "الخلیل" در کرانه باختری رود اردن بازداشت کردند.

به گزارش ایرنا٬ نظامیان صهیونیست دیروز سه شنبه نیز سه جوان فلسطینی را در الخلیل به ادعای ساخت و تهیه بمب بازداشت کردند. 

در حال حاضر حدود هفت هزار فلسطینی در زندان‎های رژیم صهیونیستی محبوسند که 750 نفر از آنان بدون اتهام و تحت عنوان بازداشت اداری بدون محاکمه و تفهیم اتهام قرار دارند.

از سوی دیگر، نظامیان رژیم صهیونیستی با شلیک گلوله به سوی  قایق های ماهیگیران فلسطینی  در شمال باریکه غزه، مانع فعالیت آنها شدند. 

جنایت های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها همچنان به شکل های مختلف ادامه دارد و ماهیگیران فلسطینی از جمله اقشاری هستند که همواره هدف جنایات این رژیم قرار دارند.

 

کلیدواژه