اسد 23, 1401 13:44 Asia/Kabul
  • انتقاد از سیاست‌های خصمانه رژیم صهیونیستی در قبال اسیران فلسطینی
    انتقاد از سیاست‌های خصمانه رژیم صهیونیستی در قبال اسیران فلسطینی

رئیس باشگاه اسیران فلسطینی از تشدید سیاست‌های خصمانه رژیم صهیونیستی در قبال اسیران فلسطینی انتقاد کرد.

به گزارش رادیو دری؛ اکنون حدود 4500 فلسطینی از جمله 40 زن و 250 کودک در زندان‌های رژیم صهیونیستی در بازداشت هستند.

قدوره فارِس رئیس باشگاه اسیران فلسطینی با تشریح نگرانی‌های خود از وخامت اوضاع بسیاری از اسیران فلسطینی دربند رژیم صهیونیستی ابراز امیدواری کرد: در قالب یک چارچوب جامع و فراگیر زمینه مبادله اسرای فلسطینی و آزادی تمامی آنان از چنگال رژیم اسرائیل محقق شود.

فارس با انتقاد از اهمال عامدانه مسئولین رژیم صهیونیستی در تامین نیازهای اولیه بهداشتی و درمانی اسیران فلسطینی گفت، رژیم اسرائیل می‌کوشد تا زمینه مرگ تدریجی تمامی اسرای فلسطینی را در زندان‌های خود رقم زند.

رئیس باشگاه اسیران فلسطینی همچنین با اشاره به راهبردهای مقاومت جویانه زندانیان فلسطینی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های رژیم صهیونیستی همچون اعتصاب غذای جمعی، وضعیت خلیل العواوده زندانی فلسطینی که بیش از 150 روز است، در زندان الرمله در اعتصاب غذا به سر می برد، نشانگر روحیه مقاومت جویانه زندانیان فلسطینی دانست.

رژیم صهیونیستی خلیل العواوده را 27 دسامبر سال گذشته (2021) به اسارت گرفته و او را به 6 ماه بازداشت موقت محکوم کرد. عواوده قبلا هم بارها به اسارت درآمده بود و از سال 2002 تاکنون پنج مرتبه بازداشت شده است. العواوده در سال 2012 نیز همراه شماری دیگر از اسیران فلسطینی اعتصاب غذا کرده بود.

هشدار درباره وضع خطرناک اسیران فلسطینی

کلیدواژه