میزان 06, 1401 09:26 Asia/Kabul
  • تغییر در ساختار کابینه دولت عربستان
    تغییر در ساختار کابینه دولت عربستان

«ملک سلمان»، پادشاه عربستان سعودی روز سه شنبه دستور تغییر ساختار کابینه این کشور را صادر کرد.

به گزارش رادیو دری، بر اساس ساختار جدید، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، رئیس شورای وزیران عربستان سعودی خواهد بود.

طبق تصمیم جدید، «خالد بن سلمان»، وزیر دفاع و «یوسف بن محمد البنیان»، وزیر آموزش و پرورش عربستان خواهد شد.

«عبدالعزیر بن‌سلمان»، وزیر انرژی، «فیصل بن فرحان»، وزیر خارجه، «خالد بن عبدالعزیر الفلیح»، وزیر سرمایه‌گذاری، و «عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز»، وزیر کشور و «محمد بن عبدالله الجدان»، وزیر امور دارایی مقام‌هایی هستند که سمت آنها تغییر نکرده است.

کلیدواژه