جدی 07, 1395 17:01 Asia/Kabul
  •  تاکید بر آزادی شیخ ابراهیم الزکزکی

شیعیان نیجریه بر آزادی رهبر جنبش اسلامی این کشور تاکید کردند.

به گزارش ایرنا؛جنبش اسلامی نیجریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد آزادی شیخ «ابراهیم الزکزکی» رهبر شیعیان این کشور که بر اساس اتهامات نادرست زندانی شده،یک حکم حقوقی و قضایی است.
جنبش اسلامی نیجریه با رد اتهامات بی اساس ضد  شیعیان این کشور و شیخ ابراهیم الزکزکی، توقف هرگونه خشونت ضد گروههای مذهبی و توجه مجامع جهانی را به اقدامات ضد حقوق بشری نهادهای امنیتی نیجریه ،خواستار شده است.
دادگاه نیجریه اخیرا حکم آزادی شیخ ابراهیم الزکزکی و همسرش را صادر کرده است.

بر اساس اعلام رسمی دادگاه نیجریه ،رهبر جنبش شیعیان این کشور به همراه همسرش 21 روز دیگر تحویل مقامات پلیس داده و پلیس نیز ظرف 24 ساعت آنان را آزاد خواهد کرد.

قوس 1394  حمله ارتش نیجریه به حسینیه بقیة الله در  شهر "زاریا"، شمار زیادی از مسلمانان این کشور شهید و زخمی شدند و شیخ ابراهیم الزکزکی و همسرش بازداشت و زندانی شدند .