حمل 31, 1396 12:52 Asia/Kabul
  •  سه سال گذشته؛ بدترین سال های اسرای زن و کودک فلسطینی

مرکز امور اسرا و آزادگان فلسطین، 3 سال گذشته را بدترین سالها برای زنان و کودکان فلسطینی توصیف کرد.

به گزارش امروزپنجشنبه پایگاه قدس نت "مجدی العدرا" سخنگوی مرکز امور اسرا و آزادگان فلسطین اعلام کرد: سه سال گذشته در مقایسه با سال های  قبل از آن تعداد بسیار زیادی از کودکان و زنان فلسطینی بازداشت و زندانی شدند.

 سخنگوی مرکز امور اسرا و آزادگان فلسطین تاکید کرد: اسرائیل با زندانی کردن کودکان و زنان فلسطینی درپی نابود کردن قدرت روحی و جسمی آنان است.

مجدی العدرا گفت: از سال 2000 تاکنون حدود 15 هزار کودک و بیش از 1500 زن و دختر فلسطینی بازداشت شده اند و 90 درصد آنها می گویند که از لحظۀ بازداشت تا زمان آزادی با آنها بدرفتاری می شود.

بیش از هزار و 500 اسیر فلسطینی در زندان های مختلف اسرائیل از روز دوشنبه در اعتراض به پایمال شدن حقوق خود اعتصاب غذا کرده اند و نام اعتصاب خود را " جنگ آزادی و عزت " گذاشته اند.

بر اساس آمارهای موسسه حقوق بشر الضمیر فلسطین، بیش از هفت هزار فلسطینی در شرایطی نامناسب در زندان‌های رژیم صهیونیستی محبوسند.

کلیدواژه