ثور 27, 1396 17:21 Asia/Kabul
  • درخواست اقدام جهانی برای نجات اسرای فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی

اتحادیه عرب، اقدام جهانی برای نجات اسرای فلسطینی که با وحشیانه‌ترین انواع شکنجه‌ها در زندان های رژیم صهیونیستی مواجه هستند، خواستار شد .

به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری ایسنا، "سعید ابوعلی" مشاوردبیرکل اتحادیه عرب درامورفلسطین واراضی اشغالی عربی از تمامی سازمان‌های فعال در زمینه حقوق بشروسایرنهادهای بین المللی خواست برای رسیدگی به وضعیت اسرای فلسطینی اعتصاب کننده غذا درزندان‌های رژیم صهیونیستی فورا وارد عمل شوند و درمورد خطراتی که هرلحظه اسرای فلسطینی را پس از یک ماه اعتصاب غذای متوالی تهدید می‌کند، هشدار داد . 

"سعید ابو علی" تاکید کرد، جامعه جهانی و تمامی سازمان‌ها و نهادهای بین المللی باید رژیم صهیونیستی را برای تن دادن به خواسته‌های مشروع وعادلانه اسرا تحت فشار قرار دهند و این رژیم را به عمل به قوانین و معاهدات بین المللی ملزم کنند.

این مقام اتحادیه عرب ازثبات و پایداری اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی تقدیرکرد. 

اسرای فلسطینی همزمان با هفدهم آوریل و روز اسیربا مشارکت حدود 1600 اسیر، اعتصاب خود را درزندان های رژیم صهیونیستی آغاز کردند و بهبود کیفیت و شرایط زندان ها را خواستارند .

 

کلیدواژه