سرطان 13, 1396 11:06 Asia/Kabul
  • تلاش ها برای تنظیم اسناد مناطق کاهش تنش در سوریه

وزیر دفاع روسیه، از تلاش های مشترک روسیه، ایران و ترکیه برای تنظیم اسناد مناطق کاهش تنش در سوریه خبر داد.

به گزارش آژانس اخبار فدرال روسیه، ارتشبد «سرگئی شایگو» (1) وزیر دفاع روسیه اعلام کرد، روند تدوین اسناد مربوط به مرزبندی و مراتب کنترل مناطق کاهش تنش در سوریه به پایان خود نزدیک می شود.

برخی رسانه ها نیز اعلام کرده اند که توافق نامه ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه در دور پنجم مذاکرات آستانه، امضا خواهد شد.

امروز(سه شنبه) در مذاکرات دو روزه سوری-سوری در آستانه پایتخت قزاقستان،ایجاد مناطق کاهش و موضوع های دیگر مرتبط ،بررسی خواهد شد.

خبرگزاری ایتارتاس نیز از برنامه دیدار هیات های روسیه، ایران و ترکیه کشورهای ضامن آتش بس در سوریه و مذاکرات آستانه در قالب کار گروه با موضوع اصلی توافق های آتی برای شاخص های چهار منطقه امن در سوریه خبر داده است.

ایران، روسیه و ترکیه 14ثور/ 4 می گذشته و در چهارمین دور از مذاکرات سوریه، تفاهم نامه ایجاد چهار منطقه امن را در این کشور امضا کردند که در برگیرنده مناطقی در ولایتهای های ادلب، بخش هایی از حمص، غوطه شرقی، درعا و قنیطره با هدف کاهش زودهنگام خشونت ها است. 

کلیدواژه