سرطان 28, 1395 08:47 Asia/Kabul
  • وزیر دفاع ترکیه: کودتا شکست خورد اما خطر هنوز وجود دارد

وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد توطئه کودتا خنثی شده است، اما برای مقابله با هر گونه تلاش های احتمالی باید در حالت آماده باش کامل و دایم باشیم.

وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد کودتای نظامی در کشور شکست خورده اما خطر کودتا هنوز به طور کامل برطرف نشده است.

به گزارش خبرگزاری آناتولی از آنکارا ، "فکری ایشیک" روز یکشنبه، در جمع نمایندگان پارلمان ترکیه گفت :نیروهای امنیتی کودتای نظامی در کشور را خنثی کردند و اوضاع را تحت کنترل کامل خود درآوردند اما هنوز زود است بگوییم که خطر به طور کامل رفع شده است.

فکری ایشیک با بیان اینکه دولت بر کل مناطق کشور تسلط دارد، تاکید کرد: توطئه کودتا خنثی شده است، اما برای مقابله با هر گونه تلاش های احتمالی باید در حالت آماده باش کامل و دایم باشیم.

وزیر دفاع ترکیه خاطر نشان کرد، همه ی تلاش خود را برای مجازات عاملان کوتای نظامی به کار خواهیم گرفت و در مراحل آینده اقدامات قضایی فشرده با هدف شناسایی عاملان و دست های پشت پرده این کودتای نافرجام آغاز خواهد شد.

کلیدواژه