جوزا 10, 1397 08:46 Asia/Kabul
  • نماینده دبیرکل سازمان ملل: دولت جدید عراق نماینده همه گروه ها و مردم باشد

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق، انتخابات پارلمانی این کشور را انتخاباتی با ثبات و آرام دانست و گفت: دولت جدید عراق باید نماینده همه مردم باشد.

به گزارش ایرنا، «یان کوبیش» روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل که با موضوع عراق برگزار شد، گزارشی از روند برگزاری انتخابات پارلمانی و شرایط سیاسی و اجتماعی این کشور ارائه کرد.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق افزود: انتخابات پارلمانی این کشوردر یک محیط آرام  و مطلوب برگزار شد.

وی  از رهبران سیاسی عراق خواست به مشارکت کامل زنان در فرایند شکل گیری مجلس و دولت آینده توجه کنند.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق با بیان اینکه به همه احزاب عراقی توصیه کرده که دولت این کشور باید نماینده همه مردم باشد گفت: دولت بغداد برای نیازهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر پایه برابری حقوق اقوام و شهروندان، عدالت و فرصت ها کار کند.

وی تاکید کرد، دولت جدید عراق آینده این کشوربا ثبات، موفق، یکپارچه، دمکراتیک با حاکمیت کامل و مستقل را تضمین خواهد کرد و با همه همسایگان بر اساس اصول احترام متقابل و منافع مشترک به عنوان عوامل ثبات، همکاری و کامیابی در عراق و منطقه همکاری می کند.

انتخابات پارلمانی عراق شنبه 12 مه 2018 (22 ثور) با حضور حدود 11 میلیون عراقی و با مشارکت بیش از 44 درصد برگزار شد؛ دراین انتخابات ائتلاف سائرون 54 کرسی و النصر 43 کرسی  پارلمان را کسب کردند.