سنبله 28, 1398 09:54 Asia/Kabul
  • راهپیمایی همبستگی با اسرای فلسطینی در کرانه باختری

صدها فلسطینی در جنین در کرانه باختری رود اردن برای اعلام همبستگی با اسرای فلسطینی دربند رژیم صهیونیستی که در روزهای اخیر در اعتراض به بازداشت بدون تفهیم اتهام خود اعتصاب غذا کرده اند، راهپیمایی کردند.

به گزارش العالم؛ شرکت کنندگان در این راهپیمایی که در برابر دفتر صلیب سرخ جهانی در شهر جنین برگزار شد، بر ضرورت تلاش برای آزادی این اسرا، توقف سیاست دستگیری بدون تفهیم اتهام موسوم به بازداشت اداری و سرکوب گسترده اسرای فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی، تاکید کردند.

100 اسیر فلسطینی دربند رژیم صهیونیستی از صبح روز دوشنبه اعتصاب غذای نامحدود خود را به دلیل بی اعتنایی مسئولان این زندان ها به خواسته های آنها آغاز کردند.

اعتصاب غذای اسرای فلسطینی در اعتراض به بی توجهی مسئولان صهیونیست به توافقات صورت گرفته درخصوص سیستم های پارازیتی سرطان زا انجام می شود.

هم اکنون حدود شش هزار فلسطینی در زندان‌های اسرائیل اسیر هستند. از این تعداد 62 نفر زن و 300 نفر نیز زیر سن قانونی هستند.

اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی همواره تحت شکنجه بدنی، روحی و  یا رفتارهای غیرانسانی قرار می گیرند.

کلیدواژه