قوس 09, 1399 13:49 Asia/Kabul
  • ایران پیشتاز دیپلماسی علمی دنیا شد
    ایران پیشتاز دیپلماسی علمی دنیا شد

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس شتاب دیپلماسی علمی ایران در چهار سال، پیشتاز دیپلماسی علمی دنیا شد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا،«محمدجواد دهقانی» سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با بیان اینکه توسعه مشارکت‌های علمی در سطح بین المللی و دیپلماسی علمی یکی از سیاست‌های اصلی جمهوری است،افزود:بررسی و تحلیل‌های علمی مستخرج از پایگاه استنادی بین المللی اسکوپوس (Scopus) نشان می‌دهد در حالی که سهم دیپلماسی علمی از علم ایران در سال ۲۰۲۰ تاکنون به ۳۱ درصد رسیده است، مقایسه سهم مشارکت سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ مشخص می‌کند جمهوری اسلامی ایران با ۱۴ درصد رشد، پیشتاز دیپلماسی علمی دنیا شده است.

به گفته دهقانی، بر اساس بررسی‌ها، میزان مشارکت‌های علمی پژوهشگران کشور با دنیا در ۱۰ سال اخیر از ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۳۱ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت و به خصوص در پنج سال اخیر روند افزایشی داشت.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با اشاره به اینکه بعد از ایران، کشورهای لهستان، انگلستان و تایوان هر کدام با ۶ درصد بیشترین رشد را در دیپلماسی علمی داشتند،گفت:در بین حوزه‌های موضوعی در سال ۲۰۱۹، حدود ۳۰ درصد انتشارات علمی حوزه علوم پایه کشور با مشارکت پژوهشگران بین المللی بود که بالاترین سهم در بین حوزه‌های موضوعی است.

تگ