جدی 29, 1399 13:07 Asia/Kabul
  • نخستین واکسن نوترکیب ایرانی کرونا مجوز کارآزمایی بالینی گرفت
    نخستین واکسن نوترکیب ایرانی کرونا مجوز کارآزمایی بالینی گرفت

دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت: کارآزمایی بالینی فاز یک واکسن نوترکیب ایرانی کرونا در کمیته کشوری اخلاق در پژوهش علوم پزشکی تایید شد.

به گزارش رادیودری، «احسان شمسی گوشکی» دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ایران روز دوشنبه با بیان اینکه به زودی مجوز تست بالینی صادر می شود، گفت: این واکسن نوترکیب از یک پروتئین نوترکیب است که تکنولوژی آن با واکسن‌ کرونای ایرانی قبلی (ویروس کشته شده ) مجوز اخذ کرده، متفاوت است.

شمسی افزود: کارازمایی بالینی دومین واکسن ایرانی کرونا توسط انستیتو سرم سازی و واکسن سازی رازی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام می شود.

فاز یک تزریق انسانی مطالعات بالینی نخستین واکسن کرونا ساخت محققان ایرانی با نام «کُوو ایران برکت»، 29 دسامبر/9جدی روی داوطلبان آغاز شد.

تگ