جدی 29, 1399 16:41 Asia/Kabul
  • تزریق واکسن ایرانی کرونا به 3 داوطلب دیگر
    تزریق واکسن ایرانی کرونا به 3 داوطلب دیگر

واکسن ایرانی کرونا با نام «کوو ایران برکت» به سه داوطلب دیگر تزریق شد.

دکتر «حامد حسینی» مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران روز دوشنبه با بیان اینکه واکسن «کوو ایران برکت» تاکنون به 17 داوطلب تزریق شده است، افزود: 4 داوطلب دیگر هم تا پایان هفته واکسن را دریافت می‌کنند.

مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به وضعیت عمومی داوطلبانی که پیش از این واکسن ایرانی کرونا را دریافت کرده بودند، خاطرنشان کرد، حال عمومی این افراد خوب است.

فاز یک تزریق انسانی مطالعات بالینی نخستین واکسن کرونا ساخت محققان ایرانی با نام «کُوو ایران برکت»، 29 دسامبر 2020 (9 جدی 1399) روی داوطلبان آغاز شد.

قرار است واکسن کرونای ایرانی در فاز یک، طی دوماه به 56 داوطلب تزریق شود.

تگ