حمل 26, 1400 09:14 Asia/Kabul
  • پیشرفت مرحله آزمایش انسانی واکسن \
    پیشرفت مرحله آزمایش انسانی واکسن \"رازی کوو پارس\"

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از یشرفت مرحله آزمایش انسانی واکسن ایرانی "رازی کوو پارس" خبر داد.

به گزارش رادیودری، «علی اسحاقی» رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: واکسن رازی با یک دز استنشاقی تنها واکسنی است که در جهان مشابه ندارد.

«علی اسحاقی» افزود: تزریق آزمایشی واکسن رازی کووپارس پس از گذراندن مراحل مختلف پیش بالینی، 28 فوریه 2021 (۱۰ حوت 1399)  شروع شد.

به گفته اسحاقی، از ۱۳  داوطلب  که  واکسن  را دریافت کردند، آزمایش گرفته شد و نتیجه بررسی ایمنی زایی مثبت بود.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با بیان اینکه واکسن رازی تنها واکسن بدون مشابه خارجی است، گفت: این واکسن در سه دز مورد استفاده قرار می‌گیرد که ۲ دز تزریقی و یک دز استنشاقی آن است.

اسحاقی همچنین گفت: مرحله دوم تزریق واکسن رازی دو یا سه هفته دیگر با تزریق بر روی ۵۰۰ داوطلب آغاز خواهد شد.

تگ