جوزا 11, 1400 08:36 Asia/Kabul
  • کسب مدال طلای المپیاد دانشجویی ایران توسط دانشجوی افغانستانی
    کسب مدال طلای المپیاد دانشجویی ایران توسط دانشجوی افغانستانی

یک دانشجوی افغانستانی سال سومیِ رشته لیسانس ریاضیات در دانشگاه شریف، موفق شد تا مدال طلای المپیاد دانشجویی ریاضی ایران را به‌دست آورد.

 محمد مسیح حمیدی دانشجوی افغانستانی سال سوم رشته ریاضیات در دانشگاه صنعتی شریف تهران موفق به کسب جایگاه نخست در المپیاد علمی دانشجویان ایران در بخش ریاضی شد.

در این دور از المپیاد علمی دانشجویان ایران که در ۱۰ دانشگاه این کشور برگزار شده بود، هزار و ۶۷۷ تن باهم به رقابت پرداختند.

گفته می‌شود این نخستین بار است که یک دانشجوی افغانستانی در ایران و در بخش ریاضی نفر اول می‌شود.

ایرنا گفته که نتیجه مرحله نهایی بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی ایران در سال ۹۹ روز یک شنبه منتشر و مدال طلا بر گردن ۲۶ برگزیده این برنامه آویخته شد.

 در حال حاضر هزاران دانشجوی افغانستانی  در دانشگاه های ایران، در حال تحصیل هستند که برخی از آنان موفق به کسب چنین جایگاه های ارزشمندی می شوند.

کلیدواژه