عقرب 06, 1396 13:30 Asia/Kabul
  • مسئول اتاق جراحی بیمارستان هرات:متخصصان بیهوشی در هرات به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته‌اند

مسئول اتاق جراحی بیمارستان مرکزی هرات، گفت: متخصصان بخش بیهوشی در این بیمارستان دولتی و درمانگاه‌های خصوصی با انجام بیهوشی‌های مختلف در این اواخر به توانایی‌ها و رشد چشمگیری در بیهوشی‌های جراحی دست یافتند.

مسوول اتاق جراحی بیمارستان مرکزی هرات با اشاره به پیشرفت‌های خوب پزشکی در این بیمارستان گفت:  متخصصان بخش بیهوشی در این بیمارستان دولتی و درمانگاه‌های خصوصی با انجام بیهوشی‌های مختلف در این اواخر به توانایی‌ها و رشد چشمگیری در بیهوشی‌های جراحی دست یافتند.

وی افزود: هم اکنون 40 متخصص در بخش بیهوشی در بیمارستان مرکزی هرات و درمانگاه‌های خصوصی فعالیت دارند که از این میان 25 متخصص در بیمارستان مرکزی هرات فعالیت دارند.

«محمد قاسم صارم» مسوول انجمن متخصصین بیهوشی در حوزه غرب افغانستان گفت: مسوولان اداره بهداشت هرات باید بکوشند تا در راستای برگزاری برنامه‌های آموزشی و دوره های پیشرفته کوتاه مدت و درازمدت زمینه را برای پیشرفت‌های متخصصین بیهوشی آماده سازند.

«عبدالحکیم تمنا» رئیس اداره بهداشت هرات گفت: متخصص های بیهوشی در هرات در حال حاضر به بهترین نحو عمل بیهوشی را برای بیماران نیازمند به جراحی های مختلف انجام دادند و قرار است تا در آینده  نزدیک برنامه‌های پیشرفته تر در بخش بیهوشی در کشورهای دیگر دایر شود که این متخصصین نیز شرکت خواهند داشت.

 بیمارستان مرکزی هرات با کمبود امکانات و لوازم طبی در هرات در حال حاضر روزانه بیش از 150 بیماری که نیاز به جراحی‌های مختلف دارد را با حضور پزشکان متخصص بیهوشی انجام می‌دهدکه با این حال متخصصین در این بیمارستان خواهان توجه خاص وزارت بهداشت به آنها شده است.