سرطان 20, 1398 17:26 Asia/Kabul
  • درخشش دانشجویان مهاجر افغانستانی در امتحان کانکور ماستری ایران

با اعلام نتایج امتحان کانکور در جمهوری اسلامی ایران تعداد قابل توجهی از دانشجویان مهاجر افغانستانی، رتبه‌های یک رقمی و دو رقمی به دست آورده‌اند.

به گزارش رادیو دری، این روزها خبر موفقیت نخبگان افغانستانی در آزمون ماستری ایران در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد، موفقیت بزرگی که مهاجرین افغانستانی در سال‌های گذشته نیز کسب می‌کردند اما با یک روند صعودی امروز می‌بینم که نام‌های بیشتری از آنها در میان نفرات برتر  کانکور این کشور می‌درخشد.

فهرست دانشجویان افغانستانی که در امتحان کانکور ماستری 1398 در جمهوری اسلامی ایران برای کشورشان افتخارآفرینی کرده اند، بدین شرح است:

ـ «گلپری نوروزی» دانشجوی صنعتی اصفهان، رتبه ۳، اینجنیری معدن ـ استخراج،

ـ «سید محمد حامد رفعت» رتبه ۳،  حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد،

ـ «علی حسین عبداللهی» رتبه 4، آگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی و رتبه 6 آگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی. 

ـ «زهرا هزاره» رتبه 6، زمین‌شناسی

ـ «آرزو کاظمی» رتبه 7، گیاه پزشکیـ «امیرحسین امینی» رتبه ۷، اینجنیری معدن ـ مکانیک سنگ،

ـ «مبارکه غلامی» رتبه ۸، مهندسی کشاورزی ـ اقتصاد کشاورزی،

ـ «علی هادی بیانی» رتبه ۱۱، رشته زمین‌شناسی گرایش آب‌های زیرزمینی،

ـ «زینب حسینی» رتبه ۱۳،  نانو بیوممتیک،

ـ «رعنا بخشی» رتبه 17، مهندسی پلیمر،ـ «محمد حسینی» رتبه 19، جغرافیای انسانی ـ برنامه‌ریزی توسعه روستایی.

آقای حسینی رتبه‌های ۱۷ و ۲۱ را نیز در رشته مدیریت گردشگری گرایش‌های بازاریابی و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری به دست آورده است.

ـ «مریم جعفری» رتبه ۲۳، مهندسی اقتصاد کشاورزی ،ـ «زینب حسینی» رتبه ۲۴، میکروبیولوژی

ـ «فرشته احمدی» رتبه ۲۶، فیزیولوژی دام‌پزشکی،

ـ «محمدرضا صفری» رتبه ۳۶، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل،ـ «روح الله محمدی» رتبه ۴۰، مطالعات منطقه‌ای

ـ «سید محمد حسینی» رتبه ۴۸، مهندسی برق،

ـ «احمد یوسفی» رتبه ۷۱، رشته فلسفه،ـ «فهیمه حسینی» رتبه ۷۲، رشته مدیریت مالی.

این نوع درخشش های فرهنگی مهاجرین افغانستانی در ایران بی سابقه نیست و در سال های قبل نیز در آزمون کانکور و انواع مسابقات عملی دانشگاه های ایران دیده شده است.

کلیدواژه