قوس 04, 1398 19:16 Asia/Kabul
  • لیگ برتر فوتبال افغانستان در رده 41 آسیا قرار گرفت

در جدیدترین رده بندی کنفدراسیون فوتبال آسیا که براساس عملکرد تیم های باشگاهی دسته بندی شده، لیگ برتر فوتبال افغانستان با 206 امتیاز در مکان 41 قرار دارد.

لیگ برتر فوتبال افغانستان در حالی از پنج کشور (برنی دارالاسلام، گوام، پاکستان، تیمور شرقی و یمن) پیشی گرفته است که این کشورهای عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال حاضر در رده باشگاهی فعالیت ندارند و تنها به لیگ های محلی اکتفا مینمایند.

در این رده بندی لیگ های برتر فوتبال چین، قطر، جاپان، عربستان سعودی، کوریای جنوبی و ایران به ترتیب در مکان های اول تا ششم آسیا قرار دارند. 

تگ