دلو 13, 1399 12:25 Asia/Kabul
  • پایان مسابقات اسکی در بامیان
    پایان مسابقات اسکی در بامیان

رئیس فدراسیون اسکی افغانستان از پایان مسابقات اسکی در بامیان خبر داد.

به گزارش رادیودری، محمدداوود کارگر، رئیس فدراسیون اسکی افغانستان گفت:  این مسابقات در دو گروه نوجوانان و جوانان پسر بود که ۱۴ ورزشکار در بخش نوجوانان و ۲۶ ورزشکار در گروه جوانان اشتراک داشتند یعنی در کل ۴۰ ورزشکار اسکی شامل این مسابقات بودند.

وی افزود: هدف از برگزاری این مسابقات تشویق جوانان و نوجوانان به ورزش و صحت است.

کارگر ادامه داد: در پایان این رقابت‌ها از بخش جوانان یحیی محمدی از باشگاه عقاب مقام اول، متین از تیم عقاب مقام دوم وامید از تیم عقاب مقام سوم را به دست آوردند.

رئیس فدراسیون  اسکی افغانستان اظهار داشت: در بخش نوجوانان نیز نعمت‌الله شیزاد از تیم صد برگ مقام اول، فرهاد موسوی از ورزشکاران متفرقه مقام دوم و سلیمان هم از تیم شیرزاد مقام سوم را کسب کردند.

کلیدواژه