حوت 12, 1399 20:04 Asia/Kabul
  • بٰرگزاری لیگ فوتسال بانوان مهاجر افغان در تهران
    بٰرگزاری لیگ فوتسال بانوان مهاجر افغان در تهران

لیگ فوتسال بانوان افغان به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی و آموزشی ارکا (افغانستان رنگین کمان اقوام) با همکاری کمیته ورزش بانوان شورای عالی ورزش مهاجرین، روز جمعه در مجموعه ورزشی کارگران تهران با قهرمانی منتخب ارکا و نائب قهرمانی موعود ارکا به پایان رسید.

به گزارش رادیودری، به تیم اول و دوم مسابقات، حانم گل و بهترین دروازبان و بهترین بازیکن از طرف شورای عالی ورزش مهاجرین افغانستان هدایایی اهدا شد.

 

تگ