عقرب 27, 1400 08:30 Asia/Kabul
  • تعیین یک تیم برای بررسی وضعیت کریکت افغانستان
    تعیین یک تیم برای بررسی وضعیت کریکت افغانستان

شورای جهانی کریکت تیمی برای بررسی کریکت افغانستان تعیین کرد.

به گزارش  رادیودری، شورای جهانی کریکت با غیرقانونی دانستن  هرگونه مداخله سیاسی در امور  کریکت افغانستان اعلام کرد  که رئیس فدراسیون  کریکت افغانستان باید مطابق قانون و اساسنامه کریکت تعیین شود و در غیر آن در هیچ نشست این شورا نمی‌تواند شرکت کند.

این شورا همچنین یک تیم را برای بررسی آینده کریکت در افغانستان تعیین کرده است.

گریگ بارکلی، رییس اجراییه این شورا می‌گوید: «این تصمیم را به خاطر مداخله سیاسی در امور رهبری کریکت گرفتیم که اخیرا  فدراسیون کریکت افغانستان  شاهد آن بوده است.»

فدراسیون کریکت افغانستان خواهان حمایت شورای بین المللی شد

کلیدواژه