قوس 22, 1400 15:40 Asia/Kabul
  • ورزشکار نابینای افغانستان مقام سوم را در رقابت‌های شنا کسب کرد
    ورزشکار نابینای افغانستان مقام سوم را در رقابت‌های شنا کسب کرد

ورزشکار نابینای افغانستان که بیشتر در بخش دوش مشهور است، یک بار دیگر برای افغانستان افتخار آفرینی کرد، اما این بار در بخش شنا.

به گزارش رادیودری، «ولی محمد نوری»، ورزشکار نابینای افغانستان که بیشتر در بخش دوش مشهور است، یک بار دیگر برای افغانستان افتخار آفرینی کرد، اما این بار در بخش شنا.

نوری روز گذشته در رقابت‌های شنا که با حضور ۱۰۰ ورزشکار معلول در لندن برگزار شده بود، موفق شد پنجاه متر را در ۵۹ ثانیه طی کند و مقام سوم این رقابت‌ها را کسب کرد.

با این حال، نوری تبدیل به نخستین ورزشکار نابینای افغانستان شد که با حضور در یک رقابت شنا مدال کسب می‌کند.

ولی محمد نوری ورزشکار افغان 10 سال پیش بینایی‌اش را بر اثر انفجاد مین در هلمند از دست داد.   

این ورزشکار افغان در کنار کسب مدال مقام سومی، یک مدال افتخاری دیگر نیز از این جهت که او توانسته به عنوان یک نابینا در این رقابت‌ها شرکت کند را به گردن آویخت.

این ورزشکار نابینای افغانستان در حالی در رقابت‌های شنا موفق به کسب مدال می‌شود که او پیش از این چندین بار در رقابت‌های دوش میان ورزشکاران سالم موفق به کسب مقام نخست شده بود.

نوری می‌گوید که معلولیت ناتوانی نیست، بلکه معلولیت سبب شده که او بیشتر تلاش کند و برای افغانستان افتخار آفرینی نماید.

ورزشکار نابینای افغانستان قهرمان مسابقات لندن

کلیدواژه