جدی 08, 1400 09:54 Asia/Kabul
  • تاجر افغان برای جوانان ولایت سمنگان میدان فوتسال ساخت
    تاجر افغان برای جوانان ولایت سمنگان میدان فوتسال ساخت

یک تاجر افغان برای تشویش جوانان سمنگان به ورزش، یک میدان فوتسال را با هزینه شخصی ساخته است.

به گزارش رادیودری، یک تاجر محلی در ولایت سمنگان، میدان فوتسالی را به نام "رستم زمین" با هزینه شخصی خود ساخته و در اختیار ورزشکاران قرار داده است.

این تاجر افغان این میدان ورزشی را به خاطر تشویق و روحیه دادن به جوانان در اوضاع کنونی ساخته است.

ساخت این میدان بیش از دو میلیون افغانی هزینه برداشته است.

در همین حال، مسئولان و ورزشکاران در فدراسیون فوتسال ولایت سمنگان ساخت چنین میدان ورزشی را برای رشد ورزش مهم می‌دانند و خواهان سرمایه گذاری و توجه بیشتر به ورزش اند.

این در حالی است که پس از تسلط طالبان ورزشکاران نگران توقف برنامه های ورزشی بودند؛ اما طالبان نه تنها مانع فعالیت ورزشکاران نشده؛ بلکه گاهی مسئولان شان برای تشویق ورزشکاران در مسابقات حضور می یابند.

گزارش؛ بهره برداری از میدان ورزشی فوتبال در ولایت سمنگان

طالبان و دستور از سرگیری فعالیت‌های ورزشی در افغانستان

کلیدواژه